Välkommen till fotografen i Mariestad och min plats på webben. Här kan du se prov på mina bilder som
är indelade i olika kategorier för att göra det mer lättöverskådligt. Jag är inte specialiserad utan fotograferar
kommersiellt och redaktionellt på så brett område som möjligt. Rent geografiskt så utgår jag från Mariestad
men jobbar mycket i Skaraborg och som fotograf ser jag hela Västsverige som mitt arbetsområde.